Internationellt AVPUBLICERAD

Solidaritet mellan fackföreningar i olika länder har en lika lång historia som fackföreningsrörelsen själv.  Sätten att göra det kan vara olika.

Det kan vara i form av insamlade pengar – som under storstrejken 1909 då fackliga organisationer i hela världen stödde de svenska arbetarna med pengar - eller i form av sympatiåtgärder när fackliga rättigheter kränks i ett annat land.

Det kan vara i form av fackligt utvecklingsarbete i länder där vi kan hjälpa till att bygga upp nya fackliga organisationer och stödja en demokratisk utveckling. 

Den fackliga kampen för mänskliga och fackliga rättigheter och kravet på anständiga arbetsvillkor är angelägnare än någonsin. Med globaliseringen följer att länder, företag och människor blir alltmer integrerade och beroende av varandra. Det innebär att det vårt arbetet också måste vara gränsöverskridande.

Intressanta länkar för dig som är nyfiken på världen

ILO - FN-organ där regeringar, fack och arbetsgivare arbetar fram internationella regelverk för arbetslivet
International Trade Union Confederation - övergripande internationell facklig organisation
Global Unions - plats för nyheter och länkar till samtliga globala fackliga organisationer

SEKOs globala samarbetspartners
www.uniglobalunion.org
www.itfglobal.org
www.world-psi.org
www.bwint.org

 


Sprid artikel